Niedzica, Czorsztyn

Zamek Dunajec w Niedzicy i Zamek w Czorsztynie


1 2 dalej
Zamek Dunajec – średniowieczna warownia wzniesiona na prawym brzegu Jeziora Czorsztyńskiego we wsi Niedzica Zamek, na obszarze Polskiego Spisza lub Zamagurza (Pieniny Spiskie). Zamek został wzniesiony najprawdopodobniej w początkach XIV w. przez węgierskiego kolonizatora ziem granicznych Rykolfa Berzeviczego ze Strążek, prawdopodobnie na miejscu wcześniejszej budowli obronnej.

Zamek w Czorsztynie - ruiny gotyckiego zamku z XIV wieku w granicach rezerwatu krajobrazowego.
W średniowieczu jedno z ważniejszych założeń obronnych kraju. Zawdzięczał to swojemu położeniu, które pozwalało na kontrolę znacznej części doliny Dunajca. Usytuowany na wyniosłym wzgórzu nad lewym brzegiem Dunajca stał na drodze głównych szlaków handlowych łączących Polskę z Węgrami. Konkretna data powstania zamku jest trudna do ustalenia. Zamek istniał już na początku XIII w, gdyż znany jest fakt ukrywania się w nim Bolesława Wstydliwego podczas najazdu tatarskiego w 1241 r. Zamek spalony w 1433 roku przez husytów, następnie odbudowany. Powolna degradacja zamku od pożaru w 1790 roku. Teraz znajdują się tam ruiny tego zamku.