Orzeł Bielik

Orzeł Bielik Haliaeetus albicilla jest największym ptakiem drapieżnym Polski.


Długość ciała 85-95 cm, rozpiętość skrzydeł 200-250 cm, masa ciała 4-5 kg. Lata powoli, wolno uderzając skrzydłami, czasami szybuje. Do gniazdowania bielik wybiera rozległe, stare lasy w pobliżu większych zbiorników wodnych. Na terenie WPN można go zaobserwować nad południowymi brzegami jeziora Wigry.

Młode bieliki prowadzą koczowniczy tryb życia, dopiero w wieku 5-6 lat łączą się w pary i zakładają gniazda. Gniazdo (o bardzo solidnej konstrukcji) budują z grubych gałęzi na wierzchołku starego, wysokiego drzewa (sosna, dąb). Dno gniazda wyścielone jest drobnymi gałązkami, trawą i puchem. Jedna para korzysta z kilku gniazd, zajmując je na zmianę w kolejnych latach. W kwietniu samica znosi 2-3 jaja, młode opuszczają gniazdo po 10 tygodniach. Pokarmem bielika są głównie ptaki wodne (kaczki i gęsi), zające, młode sarny, lisy, ryby i padlina.